Úvod

Vítejte na stránkách e-bookkeeping, kde Vám nabízím možnost získání vnějšího zdroje (outsourcing) pro vedení účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky, mzdy a to jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby za přijatelné ceny.

Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání

Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku,

ale není Vaším předmětem podnikání.

Dejte přednost efektivnímu řízení procesu!

Zbavte se odpovědnosti

Přeneste odpovědnost na externího dodavatele,

který kryje případné škody svojí pojistkou.

Snižte provozní náklady za zaměstnance

U nás platíte jen za opravdu odvedenou práci,

neplatíte za zaměstnance – jeho nároky v oblasti

sociální a zdravotní, za čerpání dovolené, nemocenské,

za prostory a vybavení kanceláří, školení a literaturu,

používání firemních prostředků k soukromým

potřebám zaměstnanců atd.